MANAŽÉR BOZP, PO A ŽP

Pre našu spoločnosť:ARRIVA Slovakia a.s.
Miesto výkonu práce:Nitra
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Termín nástupu:Ihneď
Ponúkaný plat (brutto):1 850 EUR/mesiac
Ročný bonus do výšky 25% z ročnej základnej mzdy, vyplatený na základe splnenia stanovených cieľov. Pokiaľ záujemca bude spĺňať všetky požiadavky, vlastniť všetky odporúčané certifikáty a bude mať bohaté skúsenosti s danou pozíciou, môže byť výška základnej mzdy vyššia.

Informácie o pracovnom mieste – Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • navrhovať, riadiť a kontrolovať procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zodpovedať za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie činností v oblasti životného prostredia v súlade s platnou legislatívou
 • hodnotiť riziká a stanovovať následné opatrenia
 • spolupráca so štatutárnymi orgánmi (prípadne aj dodávateľmi)
 • tvoriť a schvaľovať dokumentáciu
 • reportovať ukazovatele plnenia bezpečnostného plánu
 • zvyšovať efektivitu environmentálnej politiky a odpadového hospodárstva (zhodnocovanie odpadov)
 • prevencia závažných priemyselných haváriíkoordinovať, zavádzať a kontrolovať udržiavanie systému manažérstva BOZP podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001 a EN ISO 14001 v spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. a Arriva Service s.r.o.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti
 • zľavnené cestovné
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách a ďalšie firemné benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy
 • možnosť pracovať v úspešnom dynamickom tíme

Vzdelanie:

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz:

 • B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Office 365 – Pokročilý

Počet rokov praxe:

 • 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému podľa noriem manažérskeho systému ISO 9001:2015,
 • Osvedčenie zo systému podľa noriem environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
 • Osvedčenie zo systému podľa noriem manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018
 • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
 • Osvedčenie technika požiarnej ochrany podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

VŠEOBECNÉ SCHOPNOSTI:

 • analýza a riešenie problémov
 • rozhodnosť, samostatnosť
 • vedenie ľudí, tímová práca
 • environmentálna a informačná gramotnosť

ODBORNÉ VEDOMOSTI:

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ekológia
 • environmentálny manažment
 • pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich ŽP
 • spôsoby nakladania s odpadmi
 • druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky, zašlite svoj profesný životopis na adresu praca@arriva.sk. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o túto pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky.

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Bližšie informácie nájdete v informačnom memorande pre uchádzačov o zamestnanie tu.