Zmena CP MAD LM od 13.6.2021

Bližšie informácie nájdete:

Popis zmien v MAD Liptovský Mikuláš od 13.6.2021 PDF

Mestské autobusové linky – Liptovský Mikuláš

Súhrnný cestovný poriadok všetkých liniek Mestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši platný od 13.6.2021 PDF

Zmena CP PAD LM od 13.6.2021

 

Bližšie informácie nájdete:

Zmena CP autobusových liniek ARRIVA Liorbus a.s., prevádzka Liptovský Mikuláš k 13.6.2021 PDF

Prímestské autobusové linky – Liptovský Mikuláš