INOVÁCIE A ROZVOJ SPOLOČNOSTI

Každodenne sme v kontakte so súkromnými a verejnými spoločnosťami, národnými, regionálnymi a miestnymi samosprávami v celej Európe.

  • Dávame ľuďom v dopravnom priemysle na vedomie, že s nimi chceme spolupracovať, a že s nami, s našimi schopnosťami a skúsenosťami môžu iba získať.
  • Riadime siete všetkých rozmerov a prispievame k plánovaniu dopravy, rozvíjame služby a zabezpečujeme komplexné riešenia.
  • Sme na čele v tvorbe technológií a inovatívnych opatrení, ktoré podnecujú čoraz viac ľudí k využívaniu hromadnej dopravy.

INOVÁCIE

Naším kľúčovým konkurentom je jedna z najobľúbenejších foriem prepravy, akú kedy ľudstvo vynašlo – auto. I keď uznávame, že autá majú svoje miesto v doprave, chceme samozrejme ľudí motivovať, aby používali naše autobusy a vlaky. A to si vyžaduje kreatívne myslenie. Tiež si to vyžaduje skúsenosti.

Arriva je jedna z mála spoločností, ktoré majú skúsenosti s poskytovaním dopravných služieb v rôznych európskych krajinách – čo nám pomáha vytvoriť vhodné systémy pre dané regióny.

Kľúčovým aspektom našej koncepcie je, že čelíme veľkým výzvam – výzvam, ktoré by úspešne zvládlo iba málo spoločností. Tento prístup vznikal v druhej polovici 90-tych rokov, kedy sme odhalili nárast potenciálu v odstránení vládnej kontroly nad trhmi v kontinentálnej Európe a podarilo sa nám získať vedúce postavenie na európskom trhu verejnej dopravy.

A rast stále pokračuje – na európskom trhu verejnej dopravy sa odhaduje na viac ako 100 miliárd eur.

Toto sú niektoré zo spôsobov, ako spoločnosť Arriva využíva technológie, kreativitu a odborné znalosti s cieľom zlepšiť všetko, počínajúc od informácií pre zákazníkov až po spôsob, ako každý deň poskytujeme naše služby: