Generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan v rozhovore pre Hosp. noviny

Autobusovú dopravu čaká digitalizácia

Budúcnosť autobusovej dopravy vidí riaditeľ spoločnosti Arriva László Ivan v jej technickom zlepšení. Okrem vyradenia starších vozidiel cestujúci budú mať aj online informáci eo aktuálnom spoji a samotnej ceste.

V akej situácii je momentálne autobusová doprava na Slovensku?

Samozrejme, že situácia vo verejnej doprave nie je ľahká. Trh stojí pred zmenou, ktorou je ďalšia liberalizácia. Zatiaľ je situácia stabilná vďaka dlhodobým zmluvám v regionálnych a mestských dopravných systémoch. Vidíme, že v iných krajinách sa skončením zmlúv trh elementárne mení, keďže diaľková autobusová doprava, ako aj charterová, je tam už liberalizovaná. Máme tak skúsenosť z toho, ako vyzerá voľný trh. Práve preto majú objednávatelia dopravných služieb veľkú zodpovednosť za to, kam nasmerujú ďalší vývoj autobusovej dopravy.

Ako teda vidíte vývoj autobusovej dopravy za posledné roky?

Ak sa na trh Slovenskej autobusovej dopravy pozeráme z celoeurópskeho pohľadu, tak si myslím, že autobusová doprava u nás je približne stredne rozvinutá. Technologicky je už väčšina z nás pripravená na liberalizovanejšiu prevádzku a v niektorých oblastiach patríme do špičky regiónu. Z pohľadu našej spoločnosti vidím vývoj veľmi priaznivo. Arriva sa stala jedným z najväčších dopravcov na Slovensku. Máme autobusy v troch významných firmách – Arriva Nitra, Nové Zámky a Michalovce. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť zákazníkov, rast výkonov, byť ekologickým priekopníkom v doprave a jedným z najlepších zamestnávateľov.Aj Arriva má spoločnosti, ktorých vozidlový park vyhovuje najvyšším štandardom, ale niekde nás tento vývoj ešte len čaká. Ďalšou významnou etapou je celoslovenská digitalizácia cestovných lístkov, ktorá nie je všade samozrejmosťou, ani v Európe. Taktiež sa postupne zavádzajú GPS systémy, ktoré otvárajú nové možnosti v zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.

A čo verejnosť, ako ona vníma tieto zmeny?

Cestujúca verejnosť si začína uvedomovať svoje potreby a práva a hľadať na trhu kvalitu. Objednávatelia našich služieb a dopravcovia začínajú chápať, že autobusová doprava nie je iba výrobná činnosť, ale aj služba, ktorá si vy žaduje osobitný prístup. Zlepšenie kvality vozidlového parku je totiž iba prvým krokom na tejto ceste. V centre každého rozhodnutia musí byť cestujúci. Bezpečnosť cestujúcich, ako aj zamestnancov je pre nás základom. Vysoký štandard poskytovanej služby je hlavnou a najdôležitejšou hodnotou našej spoločnosti. Robíme všetko pre to, aby sme uspokojili potreby objednávateľov našich služieb a aby každý jeden cestujúci, ktorý ich využíva, cestoval spokojný, s radosťou.

Koľko cestujúcich ste previezli v minulom roku v prímestskej doprave?

Arriva prevádzkuje autobusovú dopravu v dvoch regiónoch, kde odjazdí dovedna v rámci regionálnej dopravy ročne takmer 40 miliónov kilometrov. Vlani sme prepravili v rámci regionálnych zmlúv viac ako 30 miliónov ľudí. Prímestská autobusová doprava je naším najväčším segmentom. Arriva má však silné zastúpenie aj na trhu mestskej autobusovej dopravy. Prostredníctvom svojej komerčnej značky Arriva Express má silné postavenie i v diaľkovej a charterovej doprave. Všetky typy dopravných služieb Arrivy na Slovensku ročne využije viac ako 50 miliónov cestujúcich.

Rozvoju autobusovej dopravy pomáha aj konkurencia. Je silná?
Má dosah na skvalitňovanie služieb?

Zvyšujúce sa štandardy a intenzívnejšia konkurencia núti dopravcov, aby rozvíjali svoje služby. Ako som naznačil, dopravcovia výrazným spôsobom obnovil svoj vozidlový park. Ich snahou je úplne vylúčiť z prevádzky autobusy staršie ako 16 rokov. Doprava však nie je len samotný dopravný prostriedok. Mali by sme pochopiť, že cestujúcich zaujíma celkový produkt, ktorý si u nás kúpi. A týmto produktom je pohodlne a čo možno najjednoduchšie sa dostať do cieľa cesty. Táto skutočnosť ovplyvňuje postupnú integráciu dopravných systémov.

Čo myslíte pod integráciou dopravných systémov?

Očakávam, že sa bude obnovovať a rozvíjať aj infraštruktúra dopravy. Obnovujú sa autobusové stanice a budujú intermodálne terminály. Niekoľko takýchto projektov sa v súčasnosti už realizuje. Infraštruktúra však neznamená len stavby. Technologický vývoj je ďalším krokom v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Cestujúci majú možnosť zakúpiť si lístky online. V niektorých prípadoch aj cez mobilné telefóny. Autobusy sú vybavené WiFi zariadeniami. Budúcnosťou sú však systémy, ktoré umožnia cestujúcim online informácie o aktuálnom spoji a ceste, ktorú práve absolvuje, a to dvadsaťštyri hodín denne, každý deň a každý týždeň. Takéto technológie využíva Arriva v iných krajinách. Naším cieľom je priniesť tieto produkty a zmeny aj na Slovensko.

Ako rýchlo sa tieto novinky dostanú u nás do praxe?

Myslím si, že to ešte chvíľu potrvá, kým budú cestujúci cestovať integrovane v rámci celej krajiny. Väčšina dlhodobých zmlúv sa končí v rokoch 2018 až 2019. A navyše, objednávatelia majú podľa európskej legislatívy možnosť na 50-percentnú prolongáciu. Dopravný trh na Slovensku je už dostatočne saturovaný. Arriva si vytýčila za cieľ rozvíjať ho a zachovať si v ňom svoju vedúcu pozíciu. Myslím si, že na to máme.

Ako ovplyvňujú nové technológie, napríklad IT a zelená energia, autobusovú dopravu na Slovensku?

IT technológie boli v doprave doteraz iba doplnkovou záležitosťou. Myslím si, že v nasledovných rokoch sa tieto technológie postupne dostanú do popredia a stanú sa motorom ďalšieho rozvoja našich služieb. Arriva už v súčasnosti pracuje na niekoľkých pilotných projektoch v oblasti technologického rozvoja a zníženia emisií svojich autobusov. Dokážu autobusy konkurovať vlakom, ak by študenti a dôchodcovia cestovali železnicou zadarmo V tejto situácii autobusová doprava bude vedieť konkurovať dostupnosťou zastávok, ale nie cenovými tarifami. Cenu cestovných lístkov nemôžeme znížiť na nulu, a navyše je to väčšinou v kompetencii našich objednávateľov. Objednávatelia našich služieb, ale aj štát, zohrávajú významnú rolu v tom, kam bude smerovať ďalší vývoj dopravného trhu. Verím, že ministerstvo dopravy bude ďalej skúmať, ako najlepšie použiť financie na rozvoj dopravy na Slovensku, aby každý občan mohol cestovať tak, ako je to pre neho najlepšie.

Autobusová doprava na Slovensku je pomerne obľúbená. Čím to je?

Naša spoločnosť sústavne vyhodnocuje spokojnosť cestujúcich. Ich spätná väzba je pre nás najpodstatnejšou informáciou pre náš ďalší rozvoj. Taktiež si myslím, že súkromný kapitál a súčinnosť objednávateľov služieb značne pomohli rozvoju autobusovej dopravy na Slovensku. Samozrejme, aj vlaky sú pohodlné, ale nestoja v každej obci.

Dokážu slovenskí autobusoví prepravcovia preraziť aj do zahraničia?

Určite áno. Máme silné profesijné a odborné zázemie. Nehovorím teraz iba o Arrive a jej materskej spoločnosti Deutsche Bahn, ktoré spoločne prevádzkujú autobusovú a železničnú dopravu okrem Nemecka aj v ďalších štrnástich krajinách Európy. Na Slovensku sú príklady ďalších firiem, ktoré sa dokázali uchytiť na európskom trhu. Prvoradé je však zabezpečenie stability pre slovenských dopravcov. Aby mohli rozvíjať nielen dopravný trh u nás doma, ale ďalej rásť a dosiahnuť tak nadnárodnú úroveň.

Tlačová správa PDF