EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V SPOLOČNOSTIACH ARRIVA

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku sa aj tento rok aktívne zapojili do kampane Európskeho týždňa mobility.

Počas celého týždňa noví aj existujúci cestujúci vďaka podpore miest a VÚC môžu cestovať vo vybraných mestách so zľavou alebo aj zdarma.

Informácie o poskytnutých zľavách nájdete na internetových stránkach našich spoločností:

ARRIVA NITRA

ARRIVA Nové Zámky

ARRIVA Michalovce

ARRIVA Liorbus

ARRIVA Trnava