Európsky týždeň mobility

Spoločnosti ARRIVA sa aj tento rok iniciatívne zapojili do kampane počas Európskeho týždňa mobility. V rámci kampane vyzýva ARRIVA cestujúcich, ale aj širokú verejnosť, aby využívali služby verejnej autobusovej dopravy alebo zvolili iný spôsob dopravy ako auto.

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. 9. 2016 s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) –  alternatívy osobných motorových vozidiel.

V rámci kampane Európskeho týždňa mobility sme pripravili v našich 5 dopravných spoločnostiach súťaž pre cestujúcu verejnosť a pre žiakov základných škôl!

Súťaž pre cestujúcu verejnosť:

Pridaj sa k nám! Cestuj Autobusom!

Pre všetkých cestujúcich je pripravené veľké zlosovanie kreditov na čipové karty v celkovej hodnote viac ako 2.500.- EUR.

Pravidlá súťaže: Všetci cestujúci, ktorí si počas Európskeho týždňa mobility kúpia čipovú kartu s kreditom minimálne 10.- EUR alebo dobijú kredit v minimálnej hodnote 10.- EUR na čipovej karte, postúpia automaticky do zlosovania o kredity.

Cena: V každej z našich piatich dopravných spoločností zlosujeme výhry v nasledovných hodnotách kreditu:

3 x 30.- €  •  2 x 20.- €   •   10 x 10.- €   •   55 x 5.- €

Termín: od 16. do 22. septembra 2016
Vyhlásenie víťazov: 1.10.2016 zverejníme čísla víťazných čipových kariet aj s výškou výhry – hodnotu získaného kreditu. Všetkých výhercov budeme kontaktovať písomne.

Súťaž pre základné školy:

Autobus očami detí

Pre žiakov základných škôl vyhlasujeme v spolupráci so samosprávami výtvarnú súťaž na tému „Autobus očami detí“.

Jednou z ciest ako chrániť naše ovzdušie je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy. Napríklad cestovanie autobusom. Okrem iného, cestovanie autobusom nám dáva priestor pozerať sa na mesto z výšky a tiež snívať, ako by mohlo naše obľúbené mesto vyzerať.

Žiaci môžu výtvarne zobraziť svoje predstavy o vysnívanom autobuse, v ktorom by radi cestovali.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Súťaž je určená pre kolektívy základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a hľadanie nových riešení, ako chrániť naše ovzdušie a mesto pred znečistením. Jednou významnou alternatívou ochrany životného prostredia je práve cestovanie verejnou dopravou – autobusmi.

Termín súťaže: od 16. septembra do 22. septembra 2016

Termín a miesto na odovzdanie prác: s vyplnenou prihláškou do 14.októbra 2016 na ktorejkoľvek prevádzke spoločností ARRIVA

CENA:   Výlet do ZOO pre celú triedu

Každá z piatich našich dopravných spoločností odmení víťaznú prácu – výletom do ZOO pre celú triedu – celkom má šancu na výhru 5 kolektívov!

Vyhlásenie víťazov: 14.11.2016 zverejníme náhľady víťazných prác tu na našom webe a výhercov budeme kontaktovať písomne.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

STE MEDZI VÝHERCAMI?

Všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme a spomedzi nich sme 1.10. 2016 vylosovali týchto výhercov. Čísla víťazných čipových kariet s výškou výhry – hodnotou získaného kreditu, krstné meno a bydlisko držiteľa uvádzame v priložených výherných listinách v rámci jednotlivých spoločností ARRIVA v regiónoch.

Výhercom zašleme poštou na adresu trvalého bydliska výherné poukážky. Dobitie čipovej karty je možné po predložení výhernej poukážky na ktoromkoľvek z našich predajných miest. Získanú výhru nie je možné dobiť u vodiča autobusu ani u zmluvných predajcov. Výhru a ani jej časť nie je možné vyplatiť v hotovosti.Všetkým výhercom srdečne blahoželáme! Cestujte i naďalej s nami :)

Tím ARRIVA

Výherné listiny v PDF

ARRIVA Liorbus, a.s.


ARRIVA Michalovce, a.s.


ARRIVA Nitra a.s.


ARRIVA Nové Zámky, a.s.


ARRIVA Trnava, a.s.


Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

„AUTOBUS OČAMI DETÍ”

ARRIVA ďakuje všetkým malým aj veľkým umelcom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže AUTOBUS OČAMI DETÍ. Súťaž vyhlásila ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility pre kolektívy základných škôl. Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia pred znečistením, k čomu prispieva aj cestovanie verejnou dopravou – autobusmi.

Celkom ste nám zaslali vyše 800 nádherných kresieb, koláží a umeleckých diel vyhotovených rôznymi technikami. Bolo veľmi náročné vybrať najlepšie práce, preto sme sa rozhodli odmeniť viac ako päť výtvarných prác.

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa pekných zážitkov na výlete v ZOO! Potešíte nás, ak nám zašlete z výletu fotografiu ;o)

Ďakujeme za všetky nádherné práce a tešíme sa na ďalší ročník!

Výber našich prác budeme postupne pridávať sem na náš web www.arriva.sk ako aj na Facebook ARRIVA na Slovensku.

Odborná porota, ktorú tvorili zástupcovia spoločností ARRIVA hodnotila najmä originalitu a kreativitu umeleckých prác. Víťazné práce sme odmenili výletom do ZOO pre celú triedu:

Základná škola Sadová – Senica, trieda: 5.C a 2.A
Základná škola s MŠ Rudolfa Dilonga – Trstená, trieda: 4.A
Základná škola Max. Gorkého – Trnava, trieda: 5.B a 5.A
Základná škola Krymská – Michalovce, trieda: 7.A
Základná škola Jána Hollého – Šaľa, trieda: 5.A
Základná škola A. Felcána – Hlohovec, trieda: 3.A
Cirkevná spojená škola – Piešťany, trieda: 5.A