Zmeny cestovných poriadkov od 1. marca 2019

Od 1. marca 2019 prichádza v cestovných poriadkoch k zmenám na linkách, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a.s.

 

807401 Michalovce – Vinné – Trnava pri Laborci
807411 Michalovce – Pavlovce nad Uhom – Vysoká nad Uhom – Pinkovce / Veľké Kapušany
807413 Michalovce – Lastomír – Budkovce – Drahňov
807425 Michalovce – Sobrance – Husák – Nižné Nemecké – Jenkovce – Tašuľa
807473 Maťovské Vojkovce – Veľké Kapušany – Čičarovce/Vojany
809402 Sobrance – Kristy – Sejkov – Husák – Nižné Nemecké – Bežovce – Lekárovce – Záhor
809403 Nižné Nemecké – Vyšné Nemecké – Sobrance – Michalovce – Košice
809405 Sobrance – Kristy – Bežovce/Záhor – Pavlovce nad Uhom – Veľké Kapušany – Vojany
809411 Sobrance – Horňa – Hlivištia
809413 Sobrance – Koňuš – Podhoroď – Inovce / Ruská Bystrá
811401 Trebišov-Zemplínske Hradište – Novosad – Hraň – Brehov – Cejkov – Slovenské Nové Mesto
811419 Trebišov – Hriadky – Sečovce – Slanec – Rákoš – Košice – Košice,USS
811431 Trebišov – Hriadky – Sečovce – Božčice/Vranov n/T – Hanušovce n/T – Prešov
811486 Pribeník – Kráľovský Chlmec – Boľ – Leles – Veľké Kapušany

Cestovné poriadky nájdete TU

ARRIVA Michalovce, a.s.