Prevádzka samoobslužných automatov bola ukončená

Vážení cestujúci, k 31.12.2015 naša spoločnosť z prevádzkových…